*Over ons:

Binnen de landelijke vereniging MIND Ypsilon vertegenwoordigt de stichting  MIND Ypsilon Limburg de Limburgse regio's.

Wij bieden:


Begrip zonder dat uitleg van u nodig is, want wij maakten het ook mee.


*  Een luisterend oor
* Ondersteuning: "Hoe houd ik het vol? Hoe moet het verder en hoe houd ik hoop?"
*  Lotgenotencontact in elke regio
*  Vraag om persoonlijk contact
* Hulp en/of advies bij het zoeken van hulp voor uw familielid
* Mind Ypsilon ontwikkelt gerichte trainingen, zoals  "Verbindende     gespreksvaardigheden" en "Grenzen stellen is meer dan nee zeggen"


Contact met hulpverlening in de breedste zin van het woord

*  Wat mag U van de hulpverlening verwachten
*  Persoonlijke steun bij uw contact met de
    hulpverlening
*  Psycho-educatiecursus samen met
    hulpverleners: info over psychose, medicatie,
    behandeling etc.
* Zorgaanbieders in de regio, familievertrouwenspersonen
* Er is modelregeling hoe hulpverleners, cliĆ«nten en familie met elkaar omgaan  (triadekaart)
*
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek/introductie

 
 
* Ervaring met de regelgeving