PERSBERICHT

 Psychosecafé Heerlen: creativiteit & psychose

 Op maandagavond 17 oktober 2022 vindt er weer een psychosecafé plaats in het Cultuurhuis in Heerlen, van 19.00 tot 21.00 uur.
Centraal staat het thema creativiteit en psychose.
Mensen van Fantastiké zullen op deze avond stilstaan bij wat het atelier Fantastiké inhoudt en bij wat creativiteit en kunst kunnen betekenen voor herstel van psychoses. Vervolgens zullen we samen actief met dit thema aan de slag gaan in de vorm van een workshop.
We verheugen ons erop om samen met jullie bij dit thema stil te staan!
Deelname is gratis. In verband met de materialen van de workshop is het fijn als u zich even aanmeldt. Dit kan via een e-mailtje aan bureauherstel@mondriaan.eu
De organisatie is in handen van Mondriaan. Iedereen is welkom; op welke wijze u ook verbonden bent met het thema psychose (mensen die zelf psychosegevoelig zijn, familieleden, hulpverleners, etcetera). 
www.fantastike.nl 

 

MIND YPSILON NIEUWS:


*Verhaal:


Jaarlijks moeten bewijzen dat je zoon zorg nodig heeft, terwijl bekend is dat hij niet beter wordt. Dat overkwam Ypsilon vrijwilligster én oud-bestuurslid Wies van den Nieuwendijk.
''Indiceren is voor mij als mantelzorger een proces dat veel slapeloze nachten, stress en diep verdriet oplevert''
Lees het hele verhaal van Wies en haar zoon via onderstaande link.
https://bit.ly/3OrPMoe* Nieuwe Triade kaart naasten.


 Het wordt steeds normaler dat familieleden en naasten meedenken en meepraten over de behandeling. Dat is mooi, maar soms ook lastig voor naasten. Want wat wordt er eigenlijk van je verwacht? En hoe breng je in zo’n gesprek naar voren wat je écht belangrijk vindt? Om je daarbij te helpen ontwikkelde Ypsilon al een hele tijd terug de Triadekaart. Deze week komt de splinternieuwe versie beschikbaar: ‘Triadekaart, de naastenversie’. De nieuwe Triadekaart is voor iedereen gratis te downloaden of als papieren versie te bestellen in de webshop van Ypsilon. 

MIND Ypsilon Kennissessies:

                               
* Afbouwen van medicijnen en de rol van familie.
  https://www.ypsilon.org/zorg-voor-jezelf/voorlichting/ 


MIND YPSILON LIMBURG:  *HET LEVENSTESTAMENT:


Op 12 Oktober 2021 was er in het Land van Geluck te Sittard een zorgvrager bijeenkomst georganiseerd door Ypsilon Limburg en Mensen met mogelijkheden.
Tijdens deze bijeenkomst is door Notaris Thomas de Klein uitleg gegeven over wat een testament en een levenstestament inhoud.
Er waren ongeveer 30 mensen naar deze bijeenkomst gekomen.
Door de aanwezigen zijn aan de notaris veel relevante vragen gesteld, deze zijn naar tevredenheid door de Notaris beantwoord.
Vooral waren er veel vragen gesteld, hoe te handelen met een kind met beperkingen.
Voor meer info kunt u terecht op;
https://epn-notaris.nl 
De organisatie kan terug kijken op een geslaagde bijeenkomst en de aanwezigen zijn goed geïnformeerd wat de mogelijkheden zijn van een Testament en Levenstestament. 
Zodra er een nieuwe bijeenkomst is laten wij dit u via deze site weten, hou de agenda in de gaten! 
 
 
 

                                GGZnieuws: 

 

* Aanpak voor personen met verward en onbegrepen  gedrag: 

Wat gebeurt er al? Wat zijn de wensen? Wat zijn de knelpunten?
En welke activiteiten doet Ypsilon al?

https://www.ggznieuws.nl/kabinet-gelijk-ggz-inschakelen-bij-melding-verward-gedrag/

 

Kwaliteitsstatuten GGZ 

* Wat kan en mag je van de ggz verwachten?
Een module voor de cliënt!:

https://wijzijnmind.nl/media/6925/download/Kwaliteitsstatuut%20GGZ%202022%20cli%C3%ABnten%20en%20naastenversie%20v2.pdf?v=1


       Een module voor de naasten!:

Samenwerking van een professional met een naaste!  https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/e6643a3f46749c828e2a25411167a7fd.pdf


GGZ Standaarden Naasten:


*Samenvatting generieke module Naasten:

Voor wie is de module bedoeld? De generieke module Naasten is bedoeld voor de patiënt zelf, de naasten, de professional en de ggz-bestuurder. Deze module biedt antwoord op nevenstaande vragen van de verschillende betrokkenen

e8109ce556e7cb86dc43fb1fbaf1027c.pdf (ggzstandaarden.nl)


                       AKWA-GGZ NIEUWS


  *Uitkomsten onderzoek zorgstandaarden in de praktijk 

Samenvatting-rapport-gebruik-zorgstandaarden.pdf (akwaggz.nl)

* Er is maar weinig bekend over het gebruik van kwaliteitsstandaarden voor de ggz in de        praktijk. Daarom hebben Akwa GGZ en de Nederlandse ggz bij 1.000 ggzprofessionals in 59 teams de praktische ervaring met een vijftal zorgstandaarden onderzocht. Het onderzoek heeft zich o.a. gericht op het gebruik van de zorgstandaarden: Psychose. De zorgstandaarden in de ggz hebben een door patiënten, naasten en professionals gezamenlijk geformuleerde visie op zorg als basis. Ook de thema’s  samen beslissen, betrekken van naasten, herstelondersteuning en evalueren zijn meegenomen in het onderzoek.

  https://akwaggz.nl/wp-content/uploads/2022/07/Samenvatting-rapport-gebruik-zorgstandaarden.pdf

mei 2022:


* Akwaggz: Terugkijken webinar  Samen beslissen

Een zeer interessante discussie over wat er anders moet en kan op het gebied van samenwerken tussen professional en naaste of tussen professional en cliënt.

https://akwaggz.us18.list-manage.com/track/click?u=39eb09513857c826c1f066d64&id=c79b329223&e=443bfe38ea 

MIND NAASTEN CENTRAAL

* eModules voor 'kinderen-van'
Jongvolwassen 'kinderen-van' kunnen gebruik maken van online modules ontwikkeld door MIND Naasten Centraal! De modules zijn volledig gemaakt door jongvolwassen KOPP/KOV zelf, dus Kinderen van Ouders met Psychische Problemen/Kinderen van Ouders met een Verslaving.

In de modules vind je informatie, oefeningen en tips. Ook bevat iedere module een video waarin 'kinderen-van' met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp van die module. 


NAASTEN IN KRACHT.


*E-learning: handige modules waarin je van alles leert over grenzen stellen
en je grenzen  bewaken:
https://naasteninkracht.nl/nl/taxonomy/term/255FAMILIE VERTROUWENS PERSOON:

*Webinar: Naasten, privacy en goede zorg:

  https://youtu.be/hOHQXEtEvX4 


                                       MIND: KRACHT VAN BELEVEN


 MIND biedt twee interessante documentaires/(muzikale) theatervoorstellingen aan.
 Ze zijn altijd en door iedereen te bekijken.

Onderstaande documentaires zijn zonder wachtwoord via YouTube te bekijken:

*IK ZOU OOK MIRANDA KUNNEN ZIJN. 


Ik zou ook Miranda kunnen zijn Deze documentaire is een natuurlijk vervolg op de theatervoorstelling Vind je het gek!. Hierin maakt Nynka samen met pianist Rob Stoop invoelbaar hoe het is om te leven met een psychische kwetsbaarheid. De voorstelling laat echter niet zien welk hersteltraject de zes verhaalbrengers, die de inspiratie vormen voor Vind je het gek!, hebben gewandeld om de draad van hun leven weer op te kunnen pakken. Deze documentaire zoomt in op het herstelverhaal van één van de verhaalbrengers. Bekijk deze voorstelling via deze link Duur: 51:04 U bent uitgenodigd om n.a.v. de documentaire in gesprek te gaan met Nynka en Rob om 16.00 uur via Zoom. Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/89302459280?pwd=N0EwSnJzalJsYWxORkwxcHRXK 2hPdz09 Meeting ID: 893 0245 9280 Passcode: 314227 Informatie https://www.krachtvanbeleving.nl/miranda 

*VUILE WAS?!

 De documentaire Vuile was? geeft een breed perspectief en laat veel andere mensen aan het woord: andere familieleden, cliënten met verschillende ziektebeelden, lotgenoten en hulpverleners. Samen bieden Hou me los en Vuile was? een compleet beeld van de invloed van een psychische ziekte op de familie en omgeving. Tevens maakt het inzichtelijk wat de invloed is van de familie op het herstelproces van een ziek familielid. Bekijk deze voorstelling via deze link Duur: 55:16 U bent uitgenodigd om n.a.v. de documentaire in gesprek te gaan met Nynka en Rob om 15.00 uur via Zoom. Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/89302459280?pwd=N0EwSnJzalJsYWxORkwxcHRXK 2hPdz09 Meeting ID: 893 0245 9280 Passcode: 314227 Informatie https://www.krachtvanbeleving.nl/voorstellingen/vuile-was