Beste Ypsilonleden, cliënten en alle andere betrokkenen,

Wanneer iemand psychotische ervaringen heeft, waar hij/zij veel last van ondervindt en die zijn/haar leven dreigen te ontregelen, zal een arts adviseren medicatie te gebruiken.
Maar hoe werken die medicijnen? Waardoor werkt het ene medicijn wel en het andere niet?
Vele vragen!

Psychiater Maarten Bak van de universiteit Maastricht en van Mondriaan GGZ zal op uw vragen antwoord geven tijdens zijn lezing op 30 april.

Thema: medicatie en psychose
Tijdstip: 30 april van 19:30 - 21:30 uur.
Toegang: gratis
Plaats: Mensen Met Mogelijkheden
Adres: Ingang hoek Swentiboldstraat- Broeksittarderweg, met ingang aan de Broeksittarderweg  te Sittard.

In verband met het reserveren van de juiste ruimte vragen wij u, u aan te melden door middel van een antwoord op deze mail ([email protected]) !!

Met vriendelijke groet,
Mea Wuisman, vrijwilliger Ypsilon (Limburg)

 In gesprek met Elkaar

Elkaar steunen om sterk te blijven, sterk voor je ziek familielid, sterk voor elkaar en sterk voor je zelf! We luisteren niet alleen naar elkaar maar leren er ook van.

Aanmelden niet verplicht wel wenselijk:   [email protected]
 
Heerlen: JF Kennedylaan 301 Heerlen (filmzaal)
van 19:30 tot 21:30 uur

16 januari
16 april
9 juli
8 oktober
Maastricht: Vijverdal, Vijverdalseweg 1 Maastricht
van 19:30 tot 21:30 uur

26 februari
24 juni
2 september
25 november
Roermond: Metggz Min. Beverstraat 3 Roermond
van 18:30 tot 20:00 uur.

5 Maart 2024
15 Oktober 2024 onder voorbehoud, definitieve bevestiging volgt.
Sittard: Stationsstraat 18 Sittard
van 19:30 tot 21:30

18 januari
18 april
11 juli
10 oktober
Venlo: Jan van Venlostraat 1 (DAC) Venlo
van 19:30 - 21:30 (tweemaandelijkse bijeenkomsten).
Aanmelden: 077-3826725 of  [email protected]  |
 

Psycho-educatiecursussen in Limburg

  • Onderdelen die aan bod komen zijn:
  • -Wat is een psychose en hoe ga je daar als naaste mee om?
  • -Hoe houd je het als naaste vol en welke hulp is er voor u?


Roermond bij Metggz

  • Bij interesse en als u naaste bent van een cliënt van Metggz kunt u zich aanmelden bij: [email protected]
  • Vraag meer gegevens bij het secretariaat van Metggz.


Sittard bij Zuyderland

  • Aanvang nieuwe cursus 18 januari 2024! Deze beslaat 6 avonden. Ook als uw familielid niet in behandeling bij Zuyderland is, kunt u zich nog aanmelden.
  • Bent u geïnteresseerd meld u aan bij
  • [email protected]


Heerlen bij Mondriaan


Regio Midden en Noord Limburg  bij Vincent van Gogh

  • Psychiatrie en/of verslaving in de familie. Een cursus van 6 bijeenkomsten afwisselend te Roermond en Weert.


De eerstvolgende cursus psychiatrie en of verslaving in de familie voor naasten start bij voldoende deelnemers op 30 april in Weert.
De cursusdata en tijden zijn:
30 april
7, 14 en 28 mei
4 en 11 juni
9 juli
 Cursustijden: 15.30 tot 16.30 uur.
Iedere bijeenkomst duurt 2 uur inclusief een pauze.
Locatie: Keenter Hart

Sint Jozefkerkplein 3 Weert.

De kosten voor deze cursus zijn 30 euro in totaal. 


25 april 2024 Psychosecafe in het  Royal Theater Te Roermond.

 Beste ypsilonleden en geïnteresseerden,
Donderdag 25 april een nieuw psychosecafë in Royal theater.Van 19:00 tot 21:30 uur Hamstraat 7a te Roermond.Het thema is deze keer: ZINGEVING.Mark Pennings, geestelijk verzorger, zal u meenemen in zijn bewogen levensverhaal.Hij zal u vertellen hoe zingeving betekenis aan zijn leven geeft.Maar ook zal hij u inspireren hoe u zin aan het leven kunt geven.

Zie de bijlage.

  1. Bent u van plan te komen, dan is het fijn als u een mailtje stuurt naar: [email protected]


   Cliënten, naasten en hulpverleners uit heel Limburg stellen vragen, ontmoeten elkaar en delen ervaringen in de huiselijke sfeer van de gezellige foyer in het Royal theater te Roermond.


Houd uw mail, linkedin en facebook in de gaten. | 

Gratis webinar over
Evalueren in de behandeling
  

Psy café Venlo - Leren van elkaar (6 juli 2024)

De inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz is van grote toevoegde waarde voor het herstelproces van cliënten. Ervaringsdeskundigen dragen bij aan de eigen regie en verantwoordelijkheid van cliënten. Hun ervaring met herstel werkt stimulerend waardoor cliënten er meer op vertrouwen dat zij het zelf ook kunnen. Dit  is een van de redenen waarom we bij MET ggz, zowel binnen begeleiding als behandeling, gebruik maken van ervaringswerkers.
Kristin Simons en Eric Seuren werken al geruime tijd als ervaringswerker bij MET ggz. Zij verzorgen o.a. groepstrainingen zoals ‘Herstellen doe je zelf’, ondersteunen het hulpverleningstraject en organiseren sinds kort vanuit de Herstelacademie het Psy cafe in Venlo. In het Psy cafe worden er thema-avonden georganiseerd voor mensen met psychische klachten, hun naasten, professionals en ieder ander die zich betrokken voelt bij het thema.
Eric weet uit ervaring hoe belangrijk peer support kan zijn. ‘Mensen delen in het Psy café ervaringen en tips en leren van elkaar. Dat werkt niet alleen herstelondersteunend maar ook preventief.’ Het Psy café heeft een vast programma. Er is een professionele spreker die het thema toelicht. Daarna vertelt een (ex) cliënt iets over het thema uit eigen ervaring. Vanzelfsprekend is er veel gelegenheid tot interactie met elkaar. 
Kristin: ‘Het erkennen en herkennen van elkaars verhalen geeft steun. Het kan ook de bevestiging geven dat dingen mogelijk zijn. Het kan!’
Het eerste Psy café heeft plaatsgevonden in maart met als thema ‘Stemming’. Het volgende Psy café staat gepland in 6 juli en gaat over ‘In contact’. Kristin: ‘De eerste ervaringen zijn positief. Er waren in maart zo’n 20 bezoekers. De sfeer was goed met ruimte voor iedereen om te reageren en vragen te stellen.’
Het Psy café in Venlo vindt vier keer per jaar plaats. 


Psycafé in Venlo - Leren van elkaar :: MET ggz