ACTIVITEITEN

In gesprek met lotgenoten:

Elkaar steunen om sterk te blijven,
Sterk voor je zieke familielid,
Sterk voor elkaar en sterk voor je zelf.

Psychose-café:

Het psychose-café is laagdrempelig
voor mensen met een psychosegevoeligheid, naasten,
hulpverleners en geïnteresseerden.

Psychose-educatiecursussen:


Onderdelen die onder andere aan bod komen zijn:
Wat is een psychose en hoe ga je er als naaste mee om?
Hoe houd je het als naaste vol 
en welke hulp is er voor u?
Antwoorden op al uw vragen.